TROSSEN-5235530-v1-Fastighetsregisterutdrag_Tjaern_Sunna_ga_2Debiteringslangd
 

                           

Kyrkesund-Häröns SF Förättning & kartor Kallelse Kontakt Debiteringslängd Nyheter & Aktuellt Organisation Protokoll Styrelse Trafikregler
 
Debiteringsläng Kyrkesund-Härön Samfällighetsförening år 2022
Förkortningar H = Härön Sth = Stavsundsholmen  , SU=Sunna
6 =660 kr  10 = 1100 kr  1=110 kr  Näringsfast. Tal x 110 
Fastghet Ant. andelar Fastghet Ant. andelar Fastghet Ant. andelar Fastghet Ant. andelar Fastghet Ant. andelar Fastghet Ant. andelar
H 1:4    1 H1:68   6 Sth1:2     1 Su1:7     1 Su1:108  6 Su1:486    10
H 1:6        1 H1:69    6 Sth1:3     1 Su1:10    6 Su:1:110  6 Su1:487    10
H 1:9      6 H1:70    6 Sth1:5     6 Su1:17   6 Su1:112  6 Su1:496   10
H 1:11   6 H1:72   6 Sth1:8      6 Su1:21    6 Su1:113  6 Su1:497   6
H 1:13  6 H1:74     6 Sth1:9    6 Su1:22    6 Su1:114  6 Su1:498  31
H 1:21 6 H1:75     6 Sth1:10  6 Su1:23   6 Su1:115 6 Su1:499  6
H 1:23    6 H1:76     6 Sth1:11   6 Su1:24   6 Su1:116  6 Su1:501   6
H1:24   6 H1:80  6 Sth1:12    6 Su1:34  10 Su1:119 10 Su1:502   6
H1:27     6 H1:81    6 Sth1:13     6 Su1:35    6 Su1:125  10 Su1:503   6
H1:28    6 H1:82   6 Sth1:14  6 Su1:36   10 Su1:126  6 Su1:504   6
H1:29    6 H1:83   6 Sth1:15   1 Su1:37    6 Su1:127  10 Su1:507  45
H1:30     6 H1:84   6 Sth1:16   6 Su1:38    6 Su1:128    6 Su1:517   6
H1:32     6 H1:85  6 Sth1:17  1 Su1:39  10 Su1:200    6 Su1:518     6
H1:33    6 H1:86    6 Sth1:18   6 Su1:45  6 Su1:201   6 Su1:519 6
 H1:35  6 H1:87   6 Sth1:19   6 Su1:48   6 Su 1:202   6 Su1:520  6
H1:36   6 H1:88    6 Sth1:20     6 Su1:50   6 Su1:203    6 Su1:521  6
H1:37   6 H1:89   6 Sth1:21  6 Su1:51   6 Su1:205    6 Su1:522  6
H1:38   6 H1:90   6 Sth1:22   6 Su1:56   6 Su1:207    6 Su1:523  6
H1:39 6 H1:91   6 Sth1:23   6 Su1:58   6 Su1:208    6 Su1:524  6
H1:40   6 H1:92    6 Sth1:24   6 Su1:60   6 Su1:226   10 Su1:525  6
H1:41   6 H1:93    6 Sth1:25   6 Su1:61   6 Su1:227   10 Su1:526  6
H1:42    6 H1:94    6 Sth1:26   6 Su1:62   6 Su1:229    6 Su1:527 6
H1:44   6 H1:95   6 Sth1:27   6 Su1:63  6 Su1:230   6 Su1:531 6
H1:46     6 H1:96   6 Sth1:28  6 Su1:67   6 Su1:231   6 Su1:532  6
H1:47     6 H1:97    6 Sth1:29   6 Su1:82  6 Su1:232  6 Su1:533  6
H1:48   6 H1:98   6 Sth1:30   6 Su1:90   6 Su1:236   6 Su1:534  6
H1:49    6 H1:99    6 Sth1:31   6 Su1:91   6 Su1:281   6 Su1:537  12
H1:50   6 H1:100   6 Sth1:32   6 Su1:92   6 Su1:296   6 Su1:562  6
H1:51  6 H1:101   6 Sth1:33  6 Su1:93  6 Su1:302   6 Su1:488   10
H1:53    6 H1:102   6 Sth1:34   6 Su1:94   6 Su1:473  100 Su1:489   10
H1:56   6 H1:103   6 Sth1:35  6 Su1:95   6 Su1:474    6 Su1:490   10
H1:57   6 H1:105  6 Sth1:36   6 Su1:96   6 Su1:477   10 Su1:491   10
H1:58  6 H1:106  6 Sth1:37   6 Su1:97   6 Su1:478    120 Su1:492   10
H1:59   6 H1:107   6 Sth1:38   6 Su1:98   6 Su1:479    10 Su 1:493 10
H1:60    6 H1:108   6 Sth1:39   6 Su1:99   6 Su1:480    10 Su1:494  10
H1:62   6 H1:109 6 Su1:100  6 Su1:481   10 Su1:495   10
H1:63  6 H1:110   6 Su1:101  6 Su1:482    10
H1:64    6 H1:111   6 Su1:102 6 Su1:483   10
H1:65    6 H1:112  6 Su1:104   6 Su1:484    10
H1:66    6 H1:113  30 Su1:106 6 Su1:485    10
H1:67    6