Kyrkesund-Häröns SF Förättning & kartor Kallelse Kontakt Debiteringslängd Nyheter & Aktuellt Organisation Protokoll Styrelse Trafikregler

            Välkommen till vår hemsida

Bild-4.jpg

Se under NYHETER finn kallelse till Lantmäterit sammanträde

gällande anläggingsförrätting Härön 1:125 - 1:142 20/4 kl 16:00

Åsrmötes protokoll för 2021 under fliken protokoll

Med Vänlig Hälsning

Styrelsen KHSF

________________________________________________________________________________________________________

Information av GDPR finns under fliken Aktuellt